בשיתוף

LogoYeshivatRG-3 (1) (1)
1

בספרים רבים מכונים מ"ט ימי ספירת העומר כ"ימי המ"טמונים" – רמז למטמונים הגנוזים במ"ט ימים אלו.

בדורות האחרונים, בכמה ספרים של רבותינו הקדושים, נהגו להקביל את ארבעים ושמונה קנייני התורה לארבעים ותשעה ימי הספירה ולאור זאת גם ללומדם בהם.

בספר "מטמוני הראי"ה" בהוצאת ישיבת רמת גן ובעריכת הרב דביר אטרה, נלקטו ותומצתו מטמונים מתוך כלל כתבי מרן הרב קוק זצ"ל, הקשורים לארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם (המובאים במסכת אבות ו, ה-ו).

מטרת ספר זה – להאיר ככל הניתן יסוד אחד ממוקד בכל קניין, העולה מתוך פסקאותיו של מרן הרב קוק זצ"ל הנוגעות לאותו קניין, ובכך להאיר את ימי ספירת העומר באור תורתו של הרב זצ"ל, כהכנה לחג השבועות, חג מתן תורתנו הקדושה.

מדברי מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א, נשיא ישיבת רמת גן:
"מומלץ להגות בספר זה ממנו בכל יום מימי המטמונים ולעלות במעלות התורה על מנת שנהיה ראויים, בזכות ספרך, לקבל את התורה בחדווה, ביום החמישים, יום מתן תורה."

מתוך הספר- תוכן עניינים וקניין לדוגמא

Scroll to Top